هاست وردپرس پلن استاندارد

شروع از
259,000 تومان
ماهانه
فضا 30 گیگابایت
ترافیک نامحدود
پردازنده 7 هسته
کنترل پنل سی پنل
ادان دامین 1 عدد
ایمیل اختصاصی
سرور تکنولوژی نسل آخر

هاست وردپرس پلن لوکس / ویژه

شروع از
299,000 تومان
ماهانه
فضا 60 گیگابایت
ترافیک نامحدود
پردازنده 8 هسته
کنترل پنل سی پنل
ادان دامین 3 عدد
ایمیل اختصاصی
سرور تکنولوژی نسل آخر

هاست وردپرس پلن پیشرفته

شروع از
359,000 تومان
ماهانه
فضا 120 گیگابایت
ترافیک نامحدود
پردازنده 9 هسته
کنترل پنل سی پنل
ادان دامین 4 عدد
ایمیل اختصاصی
سرور تکنولوژی نسل آخر

هاست وردپرس پلن گسترده

شروع از
399,000 تومان
ماهانه
فضا 240 گیگابایت
ترافیک نامحدود
پردازنده 10 هسته
کنترل پنل سی پنل
ادان دامین 6 عدد
ایمیل اختصاصی
سرور تکنولوژی نسل آخر