هاست اشتراکی پلن مینی

شروع از
59,000 تومان
ماهانه
فضا 1 گیگابایت
ترافیک نامحدود
پردازنده 3 هسته
کنترل پنل سی پنل
ادان دامین ندارد
ایمیل اختصاصی
سرور تکنولوژی نسل آخر

هاست اشتراکی پلن اقتصادی

شروع از
99,000 تومان
ماهانه
فضا 10 گیگابایت
ترافیک نامحدود
پردازنده 3.5 هسته
کنترل پنل سی پنل
ادان دامین 1 عدد
ایمیل اختصاصی
سرور تکنولوژی نسل آخر

هاست اشتراکی پلن ویژه

شروع از
119,000 تومان
ماهانه
فضا 20 گیگابایت
ترافیک نامحدود
پردازنده 4.5 هسته
کنترل پنل سی پنل
ادان دامین 2 عدد
ایمیل اختصاصی
سرور تکنولوژی نسل آخر

هاست اشتراکی پلن استاندارد

شروع از
159,000 تومان
ماهانه
فضا 50 گیگابایت
ترافیک نامحدود
پردازنده 5 هسته
کنترل پنل سی پنل
ادان دامین 3 عدد
ایمیل اختصاصی
سرور تکنولوژی نسل آخر

هاست اشتراکی پلن توسعه دهنده

شروع از
179,000 تومان
ماهانه
فضا 80 گیگابایت
ترافیک نامحدود
پردازنده 6 هسته
کنترل پنل سی پنل
ادان دامین 5 عدد
ایمیل اختصاصی
سرور تکنولوژی نسل آخر