هاست اشتراکی پلن اقتصادی

شروع از
99,000 تومان
ماهانه
فضا 10 گیگابایت
ترافیک نامحدود
پردازنده 3.5 هسته
کنترل پنل سی پنل
ادان دامین 1 عدد
ایمیل اختصاصی
سرور تکنولوژی نسل آخر

هاست اشتراکی پلن ویژه

شروع از
119,000 تومان
ماهانه
فضا 20 گیگابایت
ترافیک نامحدود
پردازنده 4.5 هسته
کنترل پنل سی پنل
ادان دامین 2 عدد
ایمیل اختصاصی
سرور تکنولوژی نسل آخر

هاست اشتراکی پلن استاندارد

شروع از
159,000 تومان
ماهانه
فضا 50 گیگابایت
ترافیک نامحدود
پردازنده 5 هسته
کنترل پنل سی پنل
ادان دامین 3 عدد
ایمیل اختصاصی
سرور تکنولوژی نسل آخر

هاست اشتراکی پلن توسعه دهنده

شروع از
179,000 تومان
ماهانه
فضا 80 گیگابایت
ترافیک نامحدود
پردازنده 6 هسته
کنترل پنل سی پنل
ادان دامین 5 عدد
ایمیل اختصاصی
سرور تکنولوژی نسل آخر