هاست ووکامرس پلن ونوس

شروع از
559,000 تومان
ماهانه
فضا 30 گیگابایت
ترافیک نامحدود
پردازنده 11 هسته
کنترل پنل سی پنل
ادان دامین 1 عدد
ایمیل اختصاصی
سرور تکنولوژی نسل آخر

هاست ووکامرس پلن مارس

شروع از
599,000 تومان
ماهانه
فضا 60 گیگابایت
ترافیک نامحدود
پردازنده 12 هسته
کنترل پنل سی پنل
ادان دامین 3 عدد
ایمیل اختصاصی
سرور تکنولوژی نسل آخر

هاست ووکامرس پلن جوپیتر

شروع از
759,000 تومان
ماهانه
فضا 90 گیگابایت
ترافیک نامحدود
پردازنده 13 هسته
کنترل پنل سی پنل
ادان دامین 4 عدد
ایمیل اختصاصی
سرور تکنولوژی نسل آخر

هاست ووکامرس پلن اورانوس

شروع از
999,000 تومان
ماهانه
فضا 120 گیگابایت
ترافیک نامحدود
پردازنده 14 هسته
کنترل پنل سی پنل
ادان دامین 6 عدد
ایمیل اختصاصی
سرور تکنولوژی نسل آخر