هاست ووکامرس پلن ونوس ابری *سری جدید*

999,000 تومان
ماهانه
 • فضا ۳۰GB
 • ترافیک نامحدود
 • سهم پردازنده ۸۸۰۰ مگاهرتز
 • بکاپ منظم روزانه
 • نوع میزبانی تمام ابری
میزبانی در دیتاسنترهای مطرح کشور
قالب رایگان در پرداخت ۶ ماهه وسالانه

هاست ووکامرس پلن مارس ابری *سری جدید*

1,119,000 تومان
ماهانه
 • فضا ۶۰GB
 • ترافیک نامحدود
 • سهم پردازنده ۹۳۰۰ مگاهرتز
 • بکاپ منظم روزانه
 • نوع میزبانی تمام ابری
میزبانی در دیتاسنترهای مطرح کشور
قالب رایگان در پرداخت ۶ ماهه وسالانه

هاست ووکامرس پلن جوپیتر ابری *سری جدید*

1,399,000 تومان
ماهانه
 • فضا ۹۰GB
 • ترافیک نامحدود
 • سهم پردازنده ۹۸۰۰ مگاهرتز
 • بکاپ منظم روزانه
 • نوع میزبانی تمام ابری
میزبانی در دیتاسنترهای مطرح کشور
قالب رایگان در پرداخت ۶ ماهه وسالانه

هاست ووکامرس پلن اورانوس ابری *سری جدید*

1,799,000 تومان
ماهانه
 • فضا ۱۲۰GB
 • ترافیک نامحدود
 • سهم پردازنده ۱۰۳۰۰ مگاهرتز
 • بکاپ منظم روزانه
 • نوع میزبانی تمام ابری
میزبانی در دیتاسنترهای مطرح کشور
قالب رایگان در پرداخت ۶ ماهه وسالانه