هاست ووکامرس پلن ونوس ابری *سری جدید*

629,000 تومان/mo
 • فضا ۳۰GB
 • ترافیک نامحدود
 • سهم پردازنده ۸۸۰۰ مگاهرتز
 • بکاپ منظم روزانه
 • نوع میزبانی تمام ابری

میزبانی در دیتاسنترهای مطرح کشور
قالب رایگان در پرداخت ۶ ماهه وسالانه

هاست ووکامرس پلن مارس ابری *سری جدید*

659,000 تومان/mo
 • فضا ۶۰GB
 • ترافیک نامحدود
 • سهم پردازنده ۹۳۰۰ مگاهرتز
 • بکاپ منظم روزانه
 • نوع میزبانی تمام ابری

میزبانی در دیتاسنترهای مطرح کشور
قالب رایگان در پرداخت ۶ ماهه وسالانه

هاست ووکامرس پلن جوپیتر ابری *سری جدید*

699,000 تومان/mo
 • فضا ۹۰GB
 • ترافیک نامحدود
 • سهم پردازنده ۹۸۰۰ مگاهرتز
 • بکاپ منظم روزانه
 • نوع میزبانی تمام ابری

میزبانی در دیتاسنترهای مطرح کشور
قالب رایگان در پرداخت ۶ ماهه وسالانه

هاست ووکامرس پلن اورانوس ابری *سری جدید*

999,000 تومان/mo
 • فضا ۱۲۰GB
 • ترافیک نامحدود
 • سهم پردازنده ۱۰۳۰۰ مگاهرتز
 • بکاپ منظم روزانه
 • نوع میزبانی تمام ابری

میزبانی در دیتاسنترهای مطرح کشور
قالب رایگان در پرداخت ۶ ماهه وسالانه

هاست ووکامرس پلن نپتون ابری *سری جدید*

1,299,000 تومان/mo
 • فضا ۱۵۰GB
 • ترافیک نامحدود
 • سهم پردازنده ۱۱۳۰۰ مگاهرتز
 • بکاپ منظم روزانه
 • نوع میزبانی تمام ابری

میزبانی در دیتاسنترهای مطرح کشور
قالب رایگان در پرداخت ۶ ماهه وسالانه

هاست ووکامرس پلن پلوتو ابری *سری جدید*

1,599,000 تومان/mo
 • فضا ۱۸۰GB
 • ترافیک نامحدود
 • سهم پردازنده ۱۳۳۰۰ مگاهرتز
 • بکاپ منظم روزانه
 • نوع میزبانی تمام ابری

میزبانی در دیتاسنترهای مطرح کشور
قالب رایگان در پرداخت ۶ ماهه وسالانه

هاست ووکامرس پلن تیتان ابری *سری جدید*

2,299,900 تومان/mo
 • فضا ۲۱۰GB
 • ترافیک نامحدود
 • سهم پردازنده ۱۶۳۰۰ مگاهرتز
 • بکاپ منظم روزانه
 • نوع میزبانی تمام ابری

میزبانی در دیتاسنترهای مطرح کشور
قالب رایگان در پرداخت ۶ ماهه وسالانه

هاست ووکامرس پلن سان ابری *سری جدید*

3,399,000 تومان/mo
 • فضا ۲۴۰GB
 • ترافیک نامحدود
 • سهم پردازنده ۲۲۳۰۰ مگاهرتز
 • بکاپ منظم روزانه
 • نوع میزبانی تمام ابری

میزبانی در دیتاسنترهای مطرح کشور
قالب رایگان در پرداخت ۶ ماهه وسالانه