هاست ووکامرس پلن ونوس ابری *سری جدید*

629,000 تومان/mo

۳۰ گیگابایت حجم
پهنای باند نامحدود
سهم پردازنده 4500 مگاهرتز
کنترل پنل سی پنل
بکاپ گیری روزانه

هاست ووکامرس پلن مارس ابری *سری جدید*

659,000 تومان/mo

60 گیگابایت حجم
پهنای باند نامحدود
سهم پردازنده 4700 مگاهرتز
کنترل پنل سی پنل
بکاپ گیری روزانه

هاست ووکامرس پلن جوپیتر ابری *سری جدید*

699,000 تومان/mo

90 گیگابایت حجم
پهنای باند نامحدود
سهم پردازنده 5000 مگاهرتز
کنترل پنل سی پنل
بکاپ گیری روزانه

هاست ووکامرس پلن اورانوس ابری *سری جدید*

999,000 تومان/mo

120 گیگابایت حجم
پهنای باند نامحدود
سهم پردازنده 5700 مگاهرتز
کنترل پنل سی پنل
بکاپ گیری روزانه

هاست ووکامرس پلن نپتون ابری *سری جدید*

1,299,000 تومان/mo

150 گیگابایت حجم
پهنای باند نامحدود
سهم پردازنده 6500 مگاهرتز
کنترل پنل سی پنل
بکاپ گیری روزانه

هاست ووکامرس پلن پلوتو ابری *سری جدید*

1,599,000 تومان/mo

180 گیگابایت حجم
پهنای باند نامحدود
سهم پردازنده 7000 مگاهرتز
کنترل پنل سی پنل
بکاپ گیری روزانه

هاست ووکامرس پلن تیتان ابری *سری جدید*

2,299,900 تومان/mo

210 گیگابایت حجم
پهنای باند نامحدود
سهم پردازنده 8000 مگاهرتز
کنترل پنل سی پنل
بکاپ گیری روزانه

هاست ووکامرس پلن سان ابری *سری جدید*

3,399,000 تومان/mo

240 گیگابایت حجم
پهنای باند نامحدود
سهم پردازنده 13000 مگاهرتز
کنترل پنل سی پنل
بکاپ گیری روزانه