هاست وردپرس ابری - پایداری 100 درصد - زیرساخت فوق مستحکم

هاست استاندارد وردپرس ابری

*ظرفیت تکمیل است*
دیتاسنتر آسیاتک - افرانت

 • 30GB فضا
 • نامحدود ترافیک
 • 2000 آی پی بازدید یکتا
هاست لوکس وردپرس ابری

*ظرفیت تکمیل است*
دیتاسنتر آسیاتک - افرانت

 • 60GB فضا
 • نامحدود ترافیک
 • 4000 عدد بازدید یکتا
هاست پیشرفته وردپرس ابری

*ظرفیت تکمیل است*
دیتاسنتر آسیاتک - افرانت

 • 120GB فضا
 • نامحدود ترافیک
 • 8000 آی پی بازدید یکتا
هاست گسترده وردپرس ابری

*ظرفیت تکمیل است*
دیتاسنتر آسیاتک - افرانت

 • 240GB فضا
 • نامحدود ترافیک
 • 10,000 عدد بازدید یکتا