هاست اشتراکی ابری - پایداری 100 درصد - زیرساخت فوق مستحکم

هاست سی پنل ایران پلن اقتصادی ابری

*ظرفیت تکمیل است*
دیتاسنتر آسیاتک - افرانت

 • 10GB فضا
 • 200GB ترافیک
 • سی پنل کنترل پنل
 • 1 عدد ادان دامین
 • 3GHz سهم پردازنده
هاست سی پنل ایران پلن ویژه ابری

*ظرفیت تکمیل است*
دیتاسنتر آسیاتک - افرانت
قالب رایگان در پرداخت سالانه

 • 20GB فضا
 • 300GB ترافیک
 • سی پنل کنترل پنل
 • 5 عدد ادان دامین
 • 4GHz سهم پردازنده
هاست سی پنل ایران پلن استاندارد ابری

*ظرفیت تکمیل است*
دیتاسنترآسیاتک - افرانت
قالب رایگان در پرداخت سالانه

 • 50GB فضا
 • 500GB ترافیک
 • سی پنل کنترل پنل
 • 7 عدد ادان دامین
 • 5GHz سهم پردازنده
هاست سی پنل ایران پلن توسعه دهنده ابری

*ظرفیت تکمیل است*
دیتاسنتر آسیاتک - افرانت
قالب رایگان در پرداخت سالانه
مشاوره رایگان سئو در پرداخت سالانه

 • 80GB فضا
 • 1TB ترافیک
 • سی پنل کنترل پنل
 • 10 عدد ادان دامین
 • 7GHz سهم پردازنده