هاست سی پنل ایران پلن اقتصادی ابری

49,900 تومان/mo
 • فضا 10GB
 • ترافیک 200GB
 • کنترل پنل سی پنل
 • ادان دامین 1 عدد

دیتاسنتر آسیاتک - افرانت

هاست سی پنل ایران پلن ویژه ابری

59,900 تومان/mo
 • فضا 20GB
 • ترافیک 300GB
 • کنترل پنل سی پنل
 • ادان دامین 5 عدد

دیتاسنتر آسیاتک - افرانت
قالب رایگان در پرداخت سالانه

هاست سی پنل ایران پلن استاندارد ابری

99,900 تومان/mo
 • فضا 50GB
 • ترافیک 500GB
 • کنترل پنل سی پنل
 • ادان دامین 7 عدد

دیتاسنترآسیاتک - افرانت
قالب رایگان در پرداخت سالانه

هاست سی پنل ایران پلن توسعه دهنده ابری

159,900 تومان/mo
 • فضا 80GB
 • ترافیک 1TB
 • کنترل پنل سی پنل
 • ادان دامین 10 عدد

دیتاسنتر آسیاتک - افرانت
قالب رایگان در پرداخت سالانه
مشاوره رایگان سئو در پرداخت سالانه