هاست ایمیل پلن یک

1 تومان
ماهانه
رایگان برای تمام مشترکین سرویس های میزبانی وب و هاست های میزبان فا
1 گیگابایت فضای دیسک
امکان ایجاد 10 اکانت ایمیل
پهنای باند نامحدود

هاست ایمیل پلن دو

79,000 تومان
ماهانه
5 گیگابایت فضای دیسک
امکان ایجاد 20 اکانت ایمیل
پهنای باند نامحدود

هاست ایمیل پلن سه

119,000 تومان
ماهانه
10 گیگابایت فضای دیسک
امکان ایجاد 30 اکانت ایمیل
پهنای باند نامحدود

هاست ایمیل پلن چهار

159,000 تومان
ماهانه
20 گیگابایت فضای دیسک
امکان ایجاد 40 اکانت ایمیل
پهنای باند نامحدود

هاست ایمیل پلن پنج

399,000 تومان
ماهانه
50 گیگابایت فضای دیسک
امکان ایجاد 50 اکانت ایمیل
پهنای باند نامحدود

هاست ایمیل پلن شش

799,000 تومان
ماهانه
100 گیگابایت فضای دیسک
امکان ایجاد 100 اکانت ایمیل
پهنای باند نامحدود