هاست ووکامرس پلن ونوس ابری

399,900 تومان/mo

۳۰ گیگابایت حجم
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
2000 بازدیدکننده یکتا روزانه
بکاپ گیری روزانه

هاست ووکامرس پلن مارس ابری

499,900 تومان/mo

60 گیگابایت حجم
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
هارد SSD پرسرعت
۳۰۰۰ بازدیدکننده یکتا روزانه
بکاپ گیری روزانه

هاست ووکامرس پلن جوپیتر ابری

599,900 تومان/mo

120 گیگابایت حجم
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
6000 بازدیدکننده یکتا روزانه
بکاپ گیری روزانه

هاست ووکامرس پلن اورانوس ابری

799,900 تومان/mo

240 گیگابایت حجم
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
هارد SSD پرسرعت
12000 بازدیدکننده یکتا روزانه
بکاپ گیری روزانه

هاست ووکامرس پلن نپتون ابری

999,900 تومان/mo

280 گیگابایت حجم
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
هارد SSD پرسرعت
16000 بازدیدکننده یکتا روزانه
بکاپ گیری روزانه

هاست ووکامرس پلن پلوتو ابری

1,299,900 تومان/mo

320 گیگابایت حجم
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
هارد SSD پرسرعت
22000 بازدیدکننده یکتا روزانه
بکاپ گیری روزانه

هاست ووکامرس پلن تیتان ابری

1,799,900 تومان/mo

360 گیگابایت حجم
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
هارد SSD پرسرعت
40.000 بازدیدکننده یکتا روزانه
بکاپ گیری روزانه

هاست ووکامرس پلن سان ابری

2,799,900 تومان/mo

400 گیگابایت حجم
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
هارد SSD پرسرعت
80.000 بازدیدکننده یکتا روزانه
بکاپ گیری روزانه