هاست ووکامرس ابری - پایداری 100 درصد - زیرساخت فوق مستحکم

هاست ووکامرس پلن ونوس ابری

*ظرفیت تکمیل است*
۳۰ گیگابایت حجم
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
2000 بازدیدکننده یکتا روزانه
بکاپ گیری روزانه

هاست ووکامرس پلن مارس ابری

*ظرفیت تکمیل است*
60 گیگابایت حجم
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
هارد SSD پرسرعت
۳۰۰۰ بازدیدکننده یکتا روزانه
بکاپ گیری روزانه

هاست ووکامرس پلن جوپیتر ابری

*ظرفیت تکمیل است*
120 گیگابایت حجم
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
6000 بازدیدکننده یکتا روزانه
بکاپ گیری روزانه

هاست ووکامرس پلن اورانوس ابری

*ظرفیت تکمیل است*
240 گیگابایت حجم
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
هارد SSD پرسرعت
12000 بازدیدکننده یکتا روزانه
بکاپ گیری روزانه

هاست ووکامرس پلن نپتون ابری

*ظرفیت تکمیل است*
280 گیگابایت حجم
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
هارد SSD پرسرعت
16000 بازدیدکننده یکتا روزانه
بکاپ گیری روزانه

هاست ووکامرس پلن پلوتو ابری

*ظرفیت تکمیل است*
320 گیگابایت حجم
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
هارد SSD پرسرعت
22000 بازدیدکننده یکتا روزانه
بکاپ گیری روزانه

هاست ووکامرس پلن تیتان ابری

*ظرفیت تکمیل است*
360 گیگابایت حجم
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
هارد SSD پرسرعت
40.000 بازدیدکننده یکتا روزانه
بکاپ گیری روزانه

هاست ووکامرس پلن سان ابری

*ظرفیت تکمیل است*
400 گیگابایت حجم
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
هارد SSD پرسرعت
80.000 بازدیدکننده یکتا روزانه
بکاپ گیری روزانه