هاست اشتراکی بر روی سرور های نسل 9

هاست سی پنل ایران پلن اقتصادی - pro

دیتاسنتر افرانت

 • 10GB فضا
 • 200GB ترافیک
 • سی پنل کنترل پنل
 • 1 عدد ادان دامین
 • 3GHz سهم پردازنده
هاست سی پنل ایران پلن ویژه - pro

دیتاسنتر افرانت
دامنه رایگان ir در پرداخت سالانه
قالب رایگان در پرداخت سالانه

 • 20GB فضا
 • 300GB ترافیک
 • سی پنل کنترل پنل
 • 5 عدد ادان دامین
 • 4GHz سهم پردازنده
هاست سی پنل ایران پلن استاندارد - Pro

دیتاسنتر افرانت
دامنه رایگان com در پرداخت سالانه
قالب رایگان در پرداخت سالانه

 • 50GB فضا
 • 500GB ترافیک
 • سی پنل کنترل پنل
 • 7 عدد ادان دامین
 • 5GHz سهم پردازنده
هاست سی پنل ایران پلن توسعه دهنده - Pro

دیتاسنتر افرانت
دامنه net یا com در پرداخت سالانه
قالب رایگان در پرداخت سالانه
مشاوره رایگان سئو در پرداخت سالانه

 • 80GB فضا
 • 1TB ترافیک
 • سی پنل کنترل پنل
 • 10 عدد ادان دامین
 • 7GHz سهم پردازنده