هاست ووکامرس پلن ونوس سری جدید

529,000 تومان/mo

۳۰ گیگابایت حجم
پهنای باند نامحدود
سهم پردازنده 4500 مگاهرتز
کنترل پنل سی پنل
بکاپ گیری روزانه

هاست ووکامرس پلن مارس سری جدید

559,000 تومان/mo

60 گیگابایت حجم
پهنای باند نامحدود
سهم پردازنده 4700 مگاهرتز
کنترل پنل سی پنل
بکاپ گیری روزانه

هاست ووکامرس پلن جوپیتر سری جدید

599,900 تومان/mo

90 گیگابایت حجم
پهنای باند نامحدود
سهم پردازنده 5000 مگاهرتز
کنترل پنل سی پنل
بکاپ گیری روزانه

هاست ووکامرس پلن اورانوس سری جدید

799,900 تومان/mo

120 گیگابایت حجم
پهنای باند نامحدود
سهم پردازنده 5700 مگاهرتز
کنترل پنل سی پنل
بکاپ گیری روزانه

هاست ووکامرس پلن نپتون سری جدید

999,900 تومان/mo

150 گیگابایت حجم
پهنای باند نامحدود
سهم پردازنده 6500 مگاهرتز
کنترل پنل سی پنل
بکاپ گیری روزانه

هاست ووکامرس پلن پلوتو سری جدید

1,399,900 تومان/mo

180 گیگابایت حجم
پهنای باند نامحدود
سهم پردازنده 7000 مگاهرتز
کنترل پنل سی پنل
بکاپ گیری روزانه

هاست ووکامرس پلن تیتان سری جدید

1,999,900 تومان/mo

210 گیگابایت حجم
پهنای باند نامحدود
سهم پردازنده 8000 مگاهرتز
کنترل پنل سی پنل
بکاپ گیری روزانه

هاست ووکامرس پلن سان سری جدید

2,999,900 تومان/mo

240 گیگابایت حجم
پهنای باند نامحدود
سهم پردازنده 13000 مگاهرتز
کنترل پنل سی پنل
بکاپ گیری روزانه