هاست ووکامرس پلن ونوس سری جدید

529,000 تومان/mo
 • فضا ۳۰GB
 • ترافیک نامحدود
 • سهم پردازنده ۸۵۰۰ مگاهرتز
 • بکاپ منظم روزانه
 • نوع میزبانی نیمه ابری

دیتاسنتر آسیاتک
قالب رایگان در پرداخت ۶ ماهه وسالانه

هاست ووکامرس پلن مارس سری جدید

559,000 تومان/mo
 • فضا ۶۰GB
 • ترافیک نامحدود
 • سهم پردازنده ۹۰۰۰ مگاهرتز
 • بکاپ منظم روزانه
 • نوع میزبانی نیمه ابری

دیتاسنتر آسیاتک
قالب رایگان در پرداخت ۶ ماهه وسالانه

هاست ووکامرس پلن جوپیتر سری جدید

599,900 تومان/mo
 • فضا ۹۰GB
 • ترافیک نامحدود
 • سهم پردازنده ۹۵۰۰ مگاهرتز
 • بکاپ منظم روزانه
 • نوع میزبانی نیمه ابری

دیتاسنتر آسیاتک
قالب رایگان در پرداخت ۶ ماهه وسالانه

هاست ووکامرس پلن اورانوس سری جدید

799,900 تومان/mo
 • فضا ۱۲۰GB
 • ترافیک نامحدود
 • سهم پردازنده ۱۰۰۰ مگاهرتز
 • بکاپ منظم روزانه
 • نوع میزبانی نیمه ابری

دیتاسنتر آسیاتک
قالب رایگان در پرداخت ۶ ماهه وسالانه

هاست ووکامرس پلن نپتون سری جدید

999,900 تومان/mo
 • فضا ۱۵۰GB
 • ترافیک نامحدود
 • سهم پردازنده ۱۱۰۰۰ مگاهرتز
 • بکاپ منظم روزانه
 • نوع میزبانی نیمه ابری

دیتاسنتر آسیاتک
قالب رایگان در پرداخت ۶ ماهه وسالانه

هاست ووکامرس پلن پلوتو سری جدید

1,399,900 تومان/mo
 • فضا ۱۸۰GB
 • ترافیک نامحدود
 • سهم پردازنده ۱۳۰۰۰ مگاهرتز
 • بکاپ منظم روزانه
 • نوع میزبانی نیمه ابری

دیتاسنتر آسیاتک
قالب رایگان در پرداخت ۶ ماهه وسالانه

هاست ووکامرس پلن تیتان سری جدید

1,999,900 تومان/mo
 • فضا ۲۱۰GB
 • ترافیک نامحدود
 • سهم پردازنده ۱۶۰۰۰ مگاهرتز
 • بکاپ منظم روزانه
 • نوع میزبانی نیمه ابری

دیتاسنتر آسیاتک
قالب رایگان در پرداخت ۶ ماهه وسالانه

هاست ووکامرس پلن سان سری جدید

2,999,900 تومان/mo
 • فضا ۲۴۰GB
 • ترافیک نامحدود
 • سهم پردازنده ۲۲۰۰۰ مگاهرتز
 • بکاپ منظم روزانه
 • نوع میزبانی نیمه ابری

دیتاسنتر آسیاتک
قالب رایگان در پرداخت ۶ ماهه وسالانه