پلن اوستا

شروع از
2,999,000 تومان/mo
100,000 هزینه تنظیم
 • منابع سرور
 • نوع میزبانی تمام ابری

۸ گیگابایت رم DDR4
۸۰ گیگابایت هارد NVMe
۱۰ هسته / 6 گیگاهرتز

پلن هامون

شروع از
3,599,000 تومان/mo
100,000 هزینه تنظیم
 • منابع سرور
 • نوع میزبانی تمام ابری

۱۲ گیگابایت رم DDR4
۱۰۰ گیگابایت هارد NVMe
۱۲ هسته / 8 گیگاهرتز

پلن آذرخش

شروع از
4,599,000 تومان/mo
100,000 هزینه تنظیم
 • منابع سرور
 • نوع میزبانی تمام ابری

۱۶ گیگابایت رم DDR4
۱۰۰ گیگابایت هارد NVMe
۱۴ هسته / ۱۲ گیگاهرتز

پلن هیرمند

شروع از
5,999,000 تومان/mo
100,000 هزینه تنظیم
 • منابع سرور
 • نوع میزبانی تمام ابری

۳۲ گیگابایت رم DDR4
۱۰۰ گیگابایت هارد NVMe
۱۶ هسته / ۱۴ گیگاهرتز

پلن پارسا

شروع از
6,999,000 تومان/mo
100,000 هزینه تنظیم
 • منابع سرور
 • نوع میزبانی تمام ابری

۳۲ گیگابایت رم DDR4
۱۰۰ گیگابایت هارد NVMe
۱۸ هسته / ۱۸ گیگاهرتز

پلن برسام

شروع از
7,599,000 تومان/mo
100,000 هزینه تنظیم
 • منابع سرور
 • نوع میزبانی تمام ابری

۳۲ گیگابایت رم DDR4
۱۰۰ گیگابایت هارد NVMe
۲۰ هسته / ۲۲ گیگاهرتز

پلن اسپاد

شروع از
7,999,000 تومان/mo
100,000 هزینه تنظیم
 • منابع سرور
 • نوع میزبانی تمام ابری

۳۲ گیگابایت رم DDR4
۱۰۰ گیگابایت هارد NVMe
۲۴ هسته / ۲۸ گیگاهرتز

پلن بهدیس

شروع از
9,499,000 تومان/mo
100,000 هزینه تنظیم
 • منابع سرور
 • نوع میزبانی تمام ابری

۴۸ گیگابایت رم DDR4
۱۰۰ گیگابایت هارد NVMe
۲۶ هسته / ۳۲ گیگاهرتز

پلن چابک

شروع از
11,999,000 تومان/mo
100,000 هزینه تنظیم
 • منابع سرور
 • نوع میزبانی تمام ابری

۴۸ گیگابایت رم DDR4
۱۰۰ گیگابایت هارد NVMe
۲۶ هسته / ۳۸ گیگاهرتز

پلن باربد

شروع از
12,599,000 تومان/mo
100,000 هزینه تنظیم
 • منابع سرور
 • نوع میزبانی تمام ابری

۶۴ گیگابایت رم DDR4
۱۰۰ گیگابایت هارد NVMe
۲۸ هسته / ۴۲ گیگاهرتز

پلن آبتین

شروع از
13,999,000 تومان/mo
100,000 هزینه تنظیم
 • منابع سرور
 • نوع میزبانی تمام ابری

۶۴ گیگابایت رم DDR4
۱۰۰ گیگابایت هارد NVMe
۳۰ هسته / ۴۸ گیگاهرتز

پلن بهمن

شروع از
14,999,000 تومان/mo
100,000 هزینه تنظیم
 • منابع سرور
 • نوع میزبانی تمام ابری

۶۴ گیگابایت رم DDR4
۱۰۰ گیگابایت هارد NVMe
۳۲ هسته / ۵۴ گیگاهرتز

پلن همتا

شروع از
19,999,000 تومان/mo
10,000 هزینه تنظیم
 • منابع سرور
 • نوع میزبانی تمام ابری

۱۲۸ گیگابایت رم DDR4
۱۰۰ گیگابایت هارد NVMe
۴۴ هسته / ۵۸ گیگاهرتز

پلن دماوند

شروع از
20,999,000 تومان/mo
100,000 هزینه تنظیم
 • منابع سرور
 • نوع میزبانی تمام ابری

۱۲۸ گیگابایت رم DDR4
۱۰۰ گیگابایت هارد NVMe
۴۸ هسته / ۶۲ گیگاهرتز

پلن آتوسا

شروع از
21,999,000 تومان/mo
100,000 هزینه تنظیم
 • منابع سرور
 • نوع میزبانی تمام ابری

۱۲۸ گیگابایت رم DDR4
۱۰۰ گیگابایت هارد NVMe
۵۰ هسته / ۶۸ گیگاهرتز

پلن هیرکان

شروع از
26,599,000 تومان/mo
100,000 هزینه تنظیم
 • منابع سرور
 • ترافیک نامحدود
 • نوع میزبانی تمام ابری

۲۵۶ گیگابایت رم DDR4
۱۰۰ گیگابایت هارد NVMe
۵۴ هسته / ۷۴ گیگاهرتز

پلن اهورا

شروع از
29,599,000 تومان/mo
100,000 هزینه تنظیم
 • منابع سرور
 • ترافیک نامحدود
 • نوع میزبانی تمام ابری

۲۵۶ گیگابایت رم DDR4
۱۰۰ گیگابایت هارد NVMe
۵۸ هسته / ۸۲ گیگاهرتز

پلن دیبا

شروع از
36,999,000 تومان/mo
100,000 هزینه تنظیم
 • منابع سرور
 • ترافیک نامحدود
 • نوع میزبانی تمام ابری

۲۵۶ گیگابایت رم DDR4
۱۰۰ گیگابایت هارد NVMe
۶۴ هسته / ۹۲ گیگاهرتز

پلن آرمیتا

شروع از
69,900,000 تومان/mo
100,000 هزینه تنظیم
 • منابع سرور
 • ترافیک نامحدود
 • نوع میزبانی تمام ابری

۵۱۲ گیگابایت رم DDR4
۱ ترابایت هارد NVMe
۷۶ هسته / ۱۰۸ گیگاهرتز

پلن ویدا

شروع از
82,900,000 تومان/mo
100,000 هزینه تنظیم
 • منابع سرور
 • ترافیک نامحدود
 • نوع میزبانی تمام ابری

۵۱۲ گیگابایت رم DDR4
۱ ترابایت هارد NVMe
۸۶ هسته / ۱۲۰ گیگاهرتز

پلن مارال

شروع از
99,900,000 تومان/mo
100,000 هزینه تنظیم
 • منابع سرور
 • ترافیک نامحدود
 • نوع میزبانی تمام ابری

۱ ترابایت رم DDR4
۱ ترابایت هارد NVMe
۹۶ هسته / ۱۴۰ گیگاهرتز

تست سه روزه سرویس

0 تومان

انتقال وب سایت شما به این سرویس به صورت کاملا رایگان انجام می شود و وب سایت شما بر روی مناسب ترین پلن متناسب با میزان منابع مصرفی میزبانی می شود.