پیش خرید سرویس جدید

هاست سی پنل ایران پلن استاندارد - Pro

هاست اشتراکی ابری - سری دوم

۲۰ شهریور ۱۳۹۹


دوره خرید
هزینه اولیه (ستاپ)
هزینه سرویس
تخفیف
تعداد روز های اضافه
  • منظور از تعداد روز های اضافه: تعداد روز هایی است که به صورت هدیه در پیش خرید سرویس بعد از فعال شدن سرویس به اعتبار زمانی استفاده از سرویس شما اضافه می شود.
  • * لطفا به تاریخ ارائه سرویس توجه کنید، امکان تغییر یا ارائه زودتر از تاریخ وجود نخواهد داشت.
  • * پس از ایجاد سفارش امکان بازگشت هزینه به هیچ عنوان وجود ندارد.