پیش خرید سرویس جدید

هاست اشتراکی ابری - سری دوم

هاست سی پنل ایران پلن اقتصادی - pro

فضا : 10GB
ترافیک : 200GB
کنترل پنل: سی پنل
ادان دامین : 1 عدد
سهم پردازنده : 3GHz
دیتاسنتر افرانت

29,900 تومان
شهري
پیش خرید کنید

تاریخ ارائه سرویس: ۲۰ شهریور ۱۳۹۹

با پیش خرید این محصول، مدت زمان محصول به میزان 50 درصد دوره افزایش خواهد یافت.

هاست سی پنل ایران پلن ویژه - pro

فضا : 20GB
ترافیک : 300GB
کنترل پنل: سی پنل
ادان دامین : 5 عدد
سهم پردازنده : 4GHz
دیتاسنتر افرانت
دامنه رایگان ir در پرداخت سالانه
قالب رایگان در پرداخت سالانه

39,900 تومان
شهري
پیش خرید کنید

تاریخ ارائه سرویس: ۲۰ شهریور ۱۳۹۹

با پیش خرید این محصول، مدت زمان محصول به میزان 50 درصد دوره افزایش خواهد یافت.

هاست سی پنل ایران پلن استاندارد - Pro

فضا : 50GB
ترافیک : 500GB
کنترل پنل: سی پنل
ادان دامین : 7 عدد
سهم پردازنده : 5GHz
دیتاسنتر افرانت
دامنه رایگان com در پرداخت سالانه
قالب رایگان در پرداخت سالانه

69,900 تومان
شهري
پیش خرید کنید

تاریخ ارائه سرویس: ۲۰ شهریور ۱۳۹۹

با پیش خرید این محصول، مدت زمان محصول به میزان 50 درصد دوره افزایش خواهد یافت.

هاست سی پنل ایران پلن توسعه دهنده - Pro

فضا : 80GB
ترافیک : 1TB
کنترل پنل: سی پنل
ادان دامین : 10 عدد
سهم پردازنده : 7GHz
دیتاسنتر افرانت
دامنه net یا com در پرداخت سالانه
قالب رایگان در پرداخت سالانه
مشاوره رایگان سئو در پرداخت سالانه

99,900 تومان
شهري
پیش خرید کنید

تاریخ ارائه سرویس: ۲۰ شهریور ۱۳۹۹

با پیش خرید این محصول، مدت زمان محصول به میزان 50 درصد دوره افزایش خواهد یافت.