پیش خرید سرویس جدید

هاست وردپرس ابری - سری دوم

هاست استاندارد وردپرس - Pro

فضا : 30GB
ترافیک : نامحدود
بازدید یکتا : 2000 آی پی
دیتاسنتر افرانت

199,900 تومان
ماهانه
پیش خرید کنید

تاریخ ارائه سرویس: ۲۰ شهریور ۱۳۹۹

با پیش خرید این محصول، مدت زمان محصول به میزان 50 درصد دوره افزایش خواهد یافت.

هاست لوکس وردپرس - Pro

فضا : 60GB
ترافیک : نامحدود
بازدید یکتا : 4000 عدد
دیتاسنتر افرانت

299,900 تومان
ماهانه
پیش خرید کنید

تاریخ ارائه سرویس: ۲۰ شهریور ۱۳۹۹

با پیش خرید این محصول، مدت زمان محصول به میزان 50 درصد دوره افزایش خواهد یافت.

هاست پیشرفته وردپرس - Pro

فضا : 120GB
ترافیک : نامحدود
بازدید یکتا : 8000 آی پی
دیتاسنتر افرانت

399,900 تومان
ماهانه
پیش خرید کنید

تاریخ ارائه سرویس: ۲۰ شهریور ۱۳۹۹

با پیش خرید این محصول، مدت زمان محصول به میزان 50 درصد دوره افزایش خواهد یافت.

هاست گسترده وردپرس - Pro

فضا : 240GB
ترافیک : نامحدود
بازدید یکتا : 10,000 عدد
دیتاسنتر افرانت

499,900 تومان
ماهانه
پیش خرید کنید

تاریخ ارائه سرویس: ۲۰ شهریور ۱۳۹۹

با پیش خرید این محصول، مدت زمان محصول به میزان 50 درصد دوره افزایش خواهد یافت.