إختيار الدومين ...

www.

www.

* تسجيل دومين مجاني ينطبق على الامتدادات التالية فقط: .com


ثبت رایگان دامنه همراه سرویس ها، تنها در زمان سفارش قابل انجام بوده و پس از آن امکانپذیر نمی باشد.

قالب های رایگان شامل پشتیبانی و بروزرسانی مداوم نیستند مگر اینکه در مرحله سفارش آنرا تیک دار کنید.